VÅGA SE! – EN FOTOUTSTÄLLNING SOM KÄNNS

Våga se! är en den första fotoutställning i sitt slag.

Arbeten av tre fotografer med dövblindhet.

Genom en ny lösning för framställning av taktila fotografier är det möjligt för synskadade personer att få en rik bildupplevelse från samma bild som visas för seende personer.

Fotografi är ett medium som de flesta av oss är vana vid och lätt kan ta till sig. Fotografiets utveckling från analogt till digitalt har dessutom gjort det till ett billigare och mer tillgängligt medium att använda och är idag en självklar del av vår vardag, både som uttryck och som intryck. Utställningen Våga se! visar att detta även kan gälla för personer med dövblindhet.

Eftersom personer med dövblindhet är beroende av tolkar för att kunna kommunicera har de begränsade möjligheter att uttrycka sig på egna villkor. Genom fotografi har de möjlighet att visa och berätta om sina individuella upplevelser av tillvaron. På detta sätt bidrar personer med dövblindhet också med något nytt inom fotografin, de visar ett nytt landskap! Bilderna ger personer utan syn- och hörselnedsättning en bredare kunskap och djupare förståelse av vad tillvaron kan vara när förutsättningarna är andra. Bilden av vad det är att vara människa ges nya dimensioner.

Med olika fräsningstekniker i plastmaterial har vi tagit fram taktila bilder från fotografiska förlagor, som förmedlar bildens forminnehåll och djup, och även bildens ljus/skugga.

Våga se! visas på Mullsjö Folkhögskolan mellan den 17e augusti till 20e september 2015.