Blindhet definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som en oförmåga att se, det vill säga synnedsättning i olika grad. De flesta blinda ser något; starka färgkontraster, ljus och mörker eller oskärpa. Totalt blind är den som inte ens kan uppfatta ljus. Blinda använder andra sinnen, som hörsel och känsel, desto mer för att kompensera synfelet.
Dövblindhet är ett eget funktionshinder. Här används inte hörseltolk, utan tolkningen sker vanligtvis genom teckenspråk i handen.

Hjälpmedel för dövblinda

För de som är dövblinda behövs det i regel hjälpmedel för att kunna leva ett mer bekvämt liv. Det behövs ofta hjälpmedel för att;

  • Ha möjlighet att kommunicera utan problem
  • För att tolka ny information
  • Att transportera sig mellan olika platser utan säkerhetsrisk

Några exempel på hjälpmedel som finns är;

  • En klocka där man kan känna av vad tiden är med handen
  • En pinne som hjälper dig att känna av omgivningen när du går
  • Hjälpmedel som översätter information på dator- eller mobilskärm till punktskrift
  • Termometer, eller andra mätinstrument som vibrerar så att man kan känna av mätvärdena
  • Applikationer som hjälper dig att läsa av mätvärden från t.ex. blodsocker om du har diabetes, eller våg om du vill väga dig

Vem kontaktar jag för frågor om dövblindhet?

Är du, eller någon i din närhet dövblind finns det flera ställen du kan få hjälp och information ifrån. I regel ska du kontakta din lokala kommun eller landsting som ansvarar för de hjälpmedel som ska användas i ditt hem och personliga liv. Vill du ha hjälp kring hjälpmedel på jobbet är du arbetsförmedlingen eller försäkringskassan du ska vända dig till.