Succéturnén fortsätter till Luleå och Kalmar

Text-läsare

Mellan den 9 april och 5 juni 2016 visas utställningen på Kulturens hus i Luleå och därefter kan den mellan den 17 juni och 6 september 2016 ses på Kalmar konstmuseum.

Arbeten av tre fotografer med dövblindhet, Graciela Gonzalo-Sundström, Göran Rydberg och Rolf Eriksson, visas för såväl seende som synskadade. Genom en ny lösning för framställning av taktila fotografier är det möjligt för synskadade personer att få en rik bildupplevelse från samma bild som visas för seende personer. Med olika fräsningstekniker i plastmaterial har vi tagit fram taktila bilder från fotografiska förlagor, som förmedlar bildens forminnehåll och djup, och även bildens ljus/skugga. Utställningen är resultatet av projektet Taktil foto som initierades och drevs Truls Nord för FSDB Stockholms & Gotlands län i samarbete med flera andra aktörer. FSDB Stockholm & Gotlands län har efter det avslutade projektet tagit över att själv hantera kommande utställningar. Det sista som gjordes i projektet var en utställning på Stockholms stadsmuseum. Detta följs nu upp av en Sverige-turné som kommer pågå under 2016 och 2017.

Se fullständig turnéplan