Press

TFN_taktil_2677_400px

Pressinformation om utställningen Våga se!

Våga se! – en fotoutställning som känns Våga se! är en den första fotoutställning i sitt slag. Arbeten av tre fotografer med dövblindhet, Graciela Gonzalo-Sundström, Göran Rydberg och Rolf Eriksson, visas för såväl seende som synskadade. Genom en ny lösning för framställning av taktila fotografier är det möjligt för synskadade personer att få en rik bildupplevelse från samma bild som…

Läs mer