Utställningen Våga se! på Stadsmuseet i Stockholm

Succéturnén fortsätter till Luleå och Kalmar

Mellan den 9 april och 5 juni 2016 visas utställningen på Kulturens hus i Luleå och därefter kan den mellan den 17 juni och 6 september 2016 ses på Kalmar konstmuseum. Arbeten av tre fotografer med dövblindhet, Graciela Gonzalo-Sundström, Göran Rydberg och Rolf Eriksson, visas för såväl seende som synskadade. Genom en ny lösning för framställning av taktila fotografier är det möjligt för synskadade personer att få en rik bildupplevelse från samma bild som visas för seende personer. Med olika fräsningstekniker i plastmaterial har vi tagit fram taktila bilder från fotografiska förlagor, som förmedlar bildens forminnehåll och djup, och även bildens ljus/skugga. Utställningen är resultatet av projektet Taktil foto som initierades och drevs Truls Nord för FSDB Stockholms & Gotlands län i samarbete med flera andra aktörer. FSDB Stockholm & Gotlands län har efter det avslutade projektet tagit över att själv hantera kommande utställningar. Det sista som gjordes i projektet var en utställning på Stockholms stadsmuseum. Detta följs nu upp av en Sverige-turné som…

Läs mer
Fotobok Våga se

Bok/book

I projektet har vi tagit fram fotoboken Våga se. Boken finns även i engelsk version med titeln Dare See. Boken innehåller ett stort urval bilder som de tre dövblinda fotograferna har tagit 2011/2012, samt citat av fotograferna. Våga se finns att köpa via FSDB Stockholm & Gotlands län genom att maila till taktilfoto.fsdb@gmail.com Boken kan även laddas ner som PDF…

Läs mer
Foto: Göran Rydberg

Foto & film

Här finns bilder och filmer från olika delar av projektet, både av- på- och med de deltagande dövblinda fotograferna. Högupplösta bilder kan laddas ner under PRESS.

Läs mer